Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla

V principu se hra racketlon řídí mezinárodními pravidly pro jednotlivé sportovní discipliny (stolní tenis, badminton, squash, tenis). Následující pravidla jsou výjimky a dodatky, specifické pro racketlon.

Bodování

Hrají se čtyři sety do 21 bodů beze ztrát, v každé disciplíně jeden set. Za stavu 20:20 set pokračuje, dokud jeden z hráčů nedosáhne dvoubodového rozdílu skóre.

Podávající počítá stav (hráč, který podává, hlásí srozumitelně průběžný stav skóre před svým podáním).

Konečný stav – vítězem je ten hráč, který získal více vítězných bodů v součtu všech čtyř setů. (proto je možné prohrát tři sety a přesto vyhrát celý zápas). Zápas může být ukončen za stavu, kdy vítěz má již po třetím odehraném setu tak vysoký náskok, že nemůže být dostižen.

Rozhodující bod – v případě vyrovnaného skóre po všech čtyřech odehraných setech následuje jediný rozhodující bod v závěrečné disciplině (tenise). Los určí podávajícího, který má na servis jediný pokus.

Pořadí setů

Stolní tenis, Badminton, Squash, Tenis – od menší rakety k větší. Pořadí disciplín může být pořadatelem změněno, pokud okolnosti, jako například počet kurtů je rozdílný. Pak ale všechny zápasy v daném turnaji musí být hrány v tomto změněném pořadí.

Podání & Strany kurtu

Na začátku každého setu si hráči losují, kdo zahájí podání. Vítěz losu si vybírá servis, return nebo stranu, na které začne hrát.

Po dosažení 11 vítězných bodů jednoho z hráčů následuje výměna stran (pauza 30 sec.)

Podání se střídá po každých dvou bodech (platí pro všechny čtyři discipliny). První podání vždy začíná z pravé strany do levé, druhé podání je vždy z levé strany do pravé (platí pouze pro badminton, squash a tenis)

Za stavu 20:20 se podání střídá po jednom bodu až do získání dvoubodového rozdílu skóre jednoho z hráčů. Hráč A začíná z pravé strany do levé, poté hráč B podává také zprava doleva. Dále hráč A podává zleva doprava atd.

Časové intervaly

Hráč má nárok na pauzu 30-ti sekund během setu poté, co bodový zisk jednoho z hráčů je 11, a kdy zároveň dochází k výměně stran. Toto pravidlo platí i u squashe, kde se strany nemění.

Pauza mezi sety je maximálně 5 minut, resp. další set musí začít do 5 min. po ukončení setu předchozího ( 2,5+2,5 minuty = přemístění na další disciplinu + rozcvičení).

Hra musí být souvislá

Hráč může požádat rozhodčího nebo soupeře ( když není rozhodčí přítomen) o rychlé osvěžení či osušení. Když rozhodčí nebo soupeř toto nepovolí, hráč nesmí opustit sportoviště. O povolení rozhodčího nebo soupeře musí hráč žádat i v případě potřeby rychlé úpravy kurtu (vysušení vlhkosti apod.)

Chování na sportovišti

Nesprávné chování

Pro nesprávné chování posouzené rozhodčím nebo hlavním rozhodčím turnaje, jako nadávání, ohrožující chování, hrubé zacházení s raketou, prodlužování, nebezpečná hra atd., může být hráč napomenut následovně:

 1. napomenutí – varování
 2. napomenutí – hráč ztrácí bod
 3. napomenutí – hráč ztrácí set
 4. napomenutí – hráč prohrává zápas a je vyloučen z turnaje

Rozhodování o míčku

Všichni hráči rozhodují na své straně kurtu, pokud není přítomen rozhodčí. Když hráč nesouhlasí s výrokem soupeře, musí i přesto výrok přijmout, ale poté si může vyžádat rozhodčího na další průběh setu.

Zranění

Každému hráči je povoleno ošetření po dobu 5 minut jednou za zápas.

Hráč nemůže pokračovat ve hře s krvácející ránou.

Pokud dojde ve squashi ke zranění hráče kolizí, způsobenou protihráčem, přeruší rozhodčí utkání na celou dobu, potřebnou pro ošetření zraněného hráče. Potrestání (penalizace) viníka je věcí posouzení rozhodčím.

Specifika pro čtyřhru

 1. Všichni hráči z obou párů musí být při hře v hracím sektoru kromě squashe, kde hraje pouze jeden z páru.
 2. Před každým setem se losuje o podání. Pár, který vyhraje los, si určí, kdo z hráčů začne podávat a pár, který přijímá si určí hráče na příjmu.
 3. Pořadí hráčů na podání v badmintonu a tenise se řídí následovně: pár AB proti páru CD, podání se střídá v pořadí A, C, B a D a poté zase A…… atd. Výjimkou je podání u stolního tenisu, kdy začíná A – C – B – D, po výměně stran při dosažení stavu 11 se pořadí podání mění na A – D – B – C atd. Pravidla pro squash se řídí podle bodu 4.
 4. Počítání v setu končí následovně: každý hráč z obou párů má dvě podání, které se dokola střídá, vítězí dvojice, která první dosáhne 21 bodů. Pokud je skóre 20 : 20, mění se podání po jednom a vítězí ta dvojice , která první dosáhne dvoubodového rozdílu.
 5. Squash se hraje singlovým způsobem do 21 bodů, ale ve dvou částech. Po dosažení začínající dvojice stavu 11 dohrává set do konečného stavu druhá dvojice.
  1. set začínají silnější hráči, resp.hráči s vyšším postavením v žebříčku.
  2. pokud jeden z dvojice není zařazen v žebříčku, bude automaticky hrát s hráčem číslo 2, tj. hráčem slabším až druhý v pořadí.
  3. v případě, že ani jeden z hráčů nemá zařazení v žebříčku, pak si dvojice sama určí hráče horšího a lepšího a toto určení pak platí pro celý turnaj.
  4. v mixu set zahajují ženy, za stavu 11 je střídají muži.
 6. Pokud po čtyřech odehraných disciplínách mají dvojice stejné skóre, je set v tenise prodloužen jediným míčkem (na podání je pouze jeden pokus!)Vítěz tohoto míčku je vítězem celého utkání. Volbu podání nebo příjmu tohoto rozhodujícího míčku určí los.